૧૫મી ઓગસ્ટ અને ૨૬મી જાન્યુઆરીના દિવસે ઝંડો ફરકાવવામાં હોય છે અંતર, જાણો તેના વિશે

0
406
views

રાષ્ટ્રીય ધ્વજ આપણા દેશનું ગૌરવ છે અને આ ગૌરવ સન્માન દરેક ભારતીય કરે છે. તિરંગો કપડાં કે કાગળ થી બનેલો કોઈ રંગ નથી પરંતુ આ ત્રણે રંગોમાં બની અલગ-અલગ સ્વરૂપ દર્શાવે છે. જેમાં કેસરી રંગ બલિદાનનો પ્રતીક છે અને સફેદ રંગ શાંતિનું પ્રતિક છે અને લીલો રંગ વિશ્વાસ, ખુશાલી, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ નો પ્રતીક છે. રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી એ સૌથી વધારે ફરકાવવામાં આવે છે.

પરંતુ એવું કેમ છે એ તમને ખબર છે? આ વાત નાનપણમાં દરેક બાળકો પોતાના શિક્ષણમાં વાંચતા હોય છે. પરંતુ મોટા થઈને કોઈ કામની જવાબદારી દરેક ભૂલી જાય છે. પરંતુ આ વાત આપણા દેશની સાથે સંકળાયેલી છે જેથી દરેક નાગરિકને યાદ રાખવી જોઈએ. દરેક વાતનો કોઈક ને કોઈક મતલબ જરૂર હોય છે. ૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરીએ ઝંડો ફરકાવવામાં આવે છે અને હોય છે વધુ અંતર અને તેના વિશે તમારે જાણવું જોઈએ.

૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરીએ ઝંડો ફરકાવવામાં હોય છે વધુ અંતર

આપણું રાષ્ટ્રીય ધ્વજ જ આપણી શાન છે અને ૧૫ મી ઓગસ્ટની સાથે ૨૬ મી જાન્યુઆરી એ પણ ઝંડો ફરકાવવામાં આવે છે અને તે દેશ માટે ગૌરવ ની વાત છે. પરંતુ ૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી એ ઝંડો ફરકાવવામાં ઘણો ફરક હોય છે. અને આ ફરક ને અમે ત્રણ મોટા માધ્યમથી જણાવીશું.

૧૫મી ઓગસ્ટ અને ૨૬મી જાન્યુઆરીએ ધ્વજારોહણમાં અંતર

૧૫ મી ઓગસ્ટ એટલે કે સ્વતંત્રતા દિવસે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ઉપરની તરફ ખેંચાયેલો હોય છે અને પછી ફરકાવવામાં આવે છે તેને ધ્વજારોહણ કહે છે અને 26 મી જાન્યુઆરી એ ગણતંત્ર દિવસ પર રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ને ઉપરથી બાંધવામાં આવે છે અને તેને ખોલીને ફરકાવવામાં આવે છે જેને ઝંડો ફરકાવ્યો કહેવામાં આવે છે. અંગ્રેજીમાં ધ્વજારોહણ ના  માટે ફ્લેગ હોસ્ટીંગ અને ઝંડો ફરકાવવા માટે ફ્લેગ અનફ્રલિંગ કહેવામાં આવે છે.

૨૬મી જાન્યુઆરીના દિવસે રાષ્ટ્રપતિ ફરકાવે છે ઝંડો

૧૫ મી ઓગસ્ટના દિવસે આયોજિત થતા મુખ્ય કાર્યક્રમમાં દેશના પ્રધાનમંત્રી શામિલ હોય છે અને આ અવસર પર પ્રધાનમંત્રી ધ્વજારોહણ કરે છે. જ્યારે કે ૨૬મી જાન્યુઆરીના દિવસે આયોજિત થતા મુખ્ય કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ ઝંડો ફરકાવે છે. સ્વતંત્રતા દિવસે ખાસ દિવસ પર આ કાર્યક્રમ માં આયોજન લાલકિલ્લા પર હોય છે અને પ્રધાનમંત્રી ધ્વજારોહણ કરે છે પ્રધાનમંત્રી આ અવસર પર લાલ કિલ્લા પરથી દેશને સંબોધિત કરે છે અને તેમજ ગણતંત્રના દિવસે રાષ્ટ્રપતિ ઝંડો ફરકાવે છે.

પ્રધાનમંત્રી દેશના રાજનૈતિક પ્રમુખ હોય છે જ્યારે કે રાષ્ટ્રપતિ સંવિધાનિક પ્રમુખ હોય છે દેશનું સંવિધાન ૨૬ મી જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ થી લાગુ થયું હતું. તેના પહેલા દેશમાં ના સંવિધાન હતું કે ના રાષ્ટ્રપતિ હતા અને આ જ કારણને લીધે ૨૬મી જાન્યુઆરી એ રાષ્ટ્રપતિ ધ્વજારોહણ કરે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here