શા માટે અલગ છે ઇન્ડિયન આર્મી, નેવી અને એરફોર્સનો સેલ્યુટ કરવાની રીત

0
1391
views

આપણે ઇંડિયન આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ જવાનોને ઘણી વખત સેલ્યુટ કરતાં જોયા હશે. તેમના દ્વારા કરવામાં આવતું સેલ્યુટ સન્માન આપવાની એક રીત છે, પરંતુ તમે એ વાત પર ક્યારેય ધ્યાન નહીં આપ્યું હોય કે આર્મી, નેવી અને વાયુ સેનાનાં જવાનોનું સેલ્યુટ કરવાની રીત એકબીજાથી અલગ હોય છે. તો ચાલો જાણીએ આખરે શા માટે અલગ હોય છે તેમના સેલ્યુટ કરવાની રીત.

ઇન્ડિયન આર્મી

ઇન્ડિયન આર્મી માં સેલ્યુટ કરતા સમયે હથેળીઓને સામેની તરફ રાખવામાં આવે છે. બધી આંગળીઓ એકબીજા થી જોડાયેલી હોય છે અને વચ્ચે વાળી આંગળી આઇબ્રોની પાસે હોય છે. તેમનું સેલ્યુટ એ વાતને દર્શાવે છે કે તેની પાસે કોઈપણ જાતનાં હથિયાર નથી અને સામાવાળાને તે સન્માન કોઈ ખોટા ઈરાદાની સાથે નથી કરી રહ્યા.

ઇન્ડિયન એરફોર્સ

વર્ષ 2006માં ઇન્ડિયન એર ફોર્સ ને સેલ્યુટ કરવાનો રીતમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યો હતો. પહેલા એરફોર્સનો સેલ્યુટ કરવાનો તરીકો આર્મી ની રીત નો હતો. નવી રીતમાં સેલ્યુટ કરતા સમયે હથેળી 45 ડિગ્રીના એંગલ પર મુકેલી હોવી જોઈએ. તેની સાથે જ ડાબો હાથ આગળની તરફ થોડો ઉઠેલ હોવો જોઈએ. તેની સેલ્યુટ કરવાની સ્ટાઈલ આર્મી અને નેવી ની વચ્ચે ની સેલ્યુટ સ્ટાઈલ છે. એરફોર્સે આ સ્ટાઇલ તેથી અપનાવ્યો કારણ કે તે સેનાના બાકી બંને અંગોથી પોતાની સ્ટાઈલ અલગ રાખવા ઇચ્છતા હતા.

ઇન્ડિયન નેવી

નેવીમાં સેલ્યુટ કરતાં સમયે હથેળી જમીનની તરફ ઝૂકેલી હોવી જોઈએ. એવું તે એટલા માટે કરે છે કારણ કે પહેલા જવાન જ્યારે જહાજ પર કામ કરતા હતા તો ઘણી વખત તેમનો હાથ ગ્રીસ કે ઓઇલ ના કારણ થી ગંદા થઈ જતા હતા. પોતાના આ ગંદા હાથને છુપાવવા માટે અને સિનિયર્સની રિસ્પેક્ટ દેવા માટે તે પોતાની હથેળીઓને નીચેની તરફ ઝૂકાવીને સેલ્યુટ કરતા હતા. ત્યારથી આજ સુધી ઇન્ડિયન નેવી એ ના બધા આ રીતે જ સેલ્યુટ કરતા આવી રહ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here