જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું નુકશાન કરી તમારો ફાયદો કરાવે તો સમજી લો કે તે પોતાના ફાયદા માટે એવું કરી રહ્યા છે

0
786
views

એક બ્રાહ્મણ પોતાની પત્નીની સાથે એક ઝૂંપડીમાં રહેતો હતો. આ બ્રાહ્મણ ખુબ જ ગરીબ હતો અને જે વસ્તુ તેને દાન મળતી તેને ખાઈને જ તે બ્રાહ્મણ અને તેની પત્ની જીવન ગુજારતા હતા. એક દિવસ બ્રાહ્મણના ઘરે તેની પત્નીના રિશ્તેદાર આવવાના હતા પરંતુ આ બ્રાહ્મણને ઘરમાં ખાવા માટે ફક્ત થોડા જ ઘઉંના દાણા બચેલા હતા. બ્રાહ્મણની પત્ની એ તેને કહ્યું કે તમેં ઘઉંના દાણા સાફ કરો જેથી તેને પીસીને લોટ કાઢી શકાય અને રિશતેદારો માટે રોટી બનાવી શકાય. પોતાની પત્નીની વાત માનીને બ્રાહ્મણ ઘઉં સાફ કરવા લાગી ગયો.

ઘઉં સાફ કરીને કર્યા પછી આ બ્રાહ્મણ ઘઉંના દાણા અને જમીન પર બિછાવી દીધા અને થોડા સમય માટે તે સૂઈ ગયો. પરંતુ  થોડા સમય બાદ જ્યારે બ્રાહ્મણની આંખો ખોલી તો તેને જોયુ કે ઘઉંના દાણા બિલાડી ખાઈ રહી છે. બ્રાહ્મણે તરત જ બિલાડીને ભગાવી દીધી. પરંતુ બિલાડીએ ઘઉંના દાણા ને એઠા કરી નાખ્યા હતા.

બ્રાહ્મણે વિચારમાં પડી ગયો કે તે કેવી રીતે એઠા ધાણાને પીસીને તેની રોટલી બનાવીને પોતાના મહેમાનો ને ખવડાવે. થોડા સમય બાદ બ્રાહ્મણ આ વાતનો હલ કાઢ્યો અને વિચાર્યું કે કેમ ફરીથી કેમ વિચાર્યું કે સાફ કરેલા ઘઉંના દાણા ઓને ગામમાં જઈને કોઈને વેચી દઉં અને તેના બદલે સાફ કર્યા વિનાના ઘઉંના દાણા લઈ આવુ.

બ્રાહ્મણ કોઈની રાહ જોયા વગર આ દાણાઓને જમા કરીને  ગામમાં ચાલ્યો ગયો. એક મહિલા ના ઘરે પહોંચ્યો અને ત્યાં પણ મોજુદ એક મહિલા ને કહ્યું કે તમે પોતાના અશુદ્ધ ઘઉંના દાણા મને આપી દયો તેના બદલે તમે આ સાફ કરેલા દાણા લઈ લો. દાણાઓ ને સારી રીતે સાફ કર્યા છે અને તેમાં એક એક પણ કાકળો નહીં મળે. મહિલા એ તે આ ઘઉંના દાણા ને લઈ લે છે અને વિચારે છે કે ઘરમાં રાખેલા ઘઉંના દાણા ઓને સાફ કરવા થી બચી જશે.

આ મહિલાએ બ્રાહ્મણની વાત માની લીધી અને તેને દાણા દઈ દીધા. બ્રાહ્મણ ખુશ થઈને શુદ્ધ ના દાણા લઈ લીધા અને બિલાડી દ્વારા ગંદા કરેલા દાણા તે મહિલાને આપી દીધા. બ્રાહ્મણે પોતાના ઘરે આવીને ઘઉં ના દાણા ને સાફ કરી અને તેને પીસીને લોટ બનાવ્યો.

ત્યાં આગલા દિવસે બ્રાહ્મણના ઘરે તેના રિશ્તેદાર આવ્યા અને બ્રાહ્મણ અને તેની પત્નીએ રિશ્તેદારો ને સારી રીતે સેવા કરી. ત્યાં જ્યારે રિશ્તેદાર ચાલ્યા ગયા ત્યારે બ્રાહ્મણ એ પોતાની પત્નીને કહ્યું કે બિલાડીના ઘઉંના દાણા ને ખરાબ બિલાડીએ ઘઉંના દાણા ને ખરાબ કરી દીધા હતા અને ગામની એક મૂર્ખ ઓરત ને ઘઉં સાફ કરવા થી બચવા માટે બિલાડી દ્વારા ગંદા કરેલા દાણાઓ વેચીને તેના બદલામાં શુદ્ધ દાણાઓ તે લઈ આવ્યો.

થોડા દિવસો બાદ બ્રાહ્મણની પત્ની આ વાત પોતાની એક બહેનપણી ને કહે છે. એના પછી બ્રાહ્મણની પત્નીની બહેનપણી આ વાત તે મહિલાને કહે છે જે બ્રાહ્મણ પાસેથી દાણા લીધા હતા. આ વાત સાંભળીને તે મહિલા પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થયો. બ્રાહ્મણની આ કાંઈ તે હંમેશા એ શીખ મળે છે કે જો કોઈ માણસ પોતાનું નુકસાન કરીને તમારો ફાયદો કરો છો તો સમજી લો કે તે વ્યક્તિ કોઇ મતલબ માટે કરી રહ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here